SLA|Avier

Stichting Literaire Activiteiten Avier

Gedichten van de week 47 |2017


Goddank schrijft hij af en toe nog eens een gedicht. Hij is de drijvende kracht achter SLA|Avier, zijn werk verscheen in Hollands Maandblad, op Krakatau.nl en in diverse bloemlezingen. Hij interviewde diverse hedendaagse dichters over wat hun in godsnaam drijft poëzie te schrijven, wat resulteerde in het boek: 'Een zweep voor eigen rug'. Tegenwoordig houdt hij zich voornamelijk bezig met het verankeren van de poëzie in de Assense cafés. Dames en heren; Jan Holtman.


Voorgoed en eeuwig op vakantie

Hij lag er ontspannen bij
in zijn mooiste pak
de veters in de schoenen
losjes, niet te strak


Alsof hij slaapt, zei ze
maar ik wist beter;
Hij zou nooit
in zijn beste pak gaan slapen


en zeker niet met schoenen aan