SLA|Avier

Stichting Literaire Activiteiten Avier

Kopij voor Avier (zowel de papieren edities als voor de weekgedichten op de site) graag via email naar info@slaavier.nl.

SLA|Avier accepteert ook eerder gepubliceerd werk.

SLA|Avier neemt geen gedichten in de streektaal op.

 

Inzenders verklaren akkoord te gaan met een mogelijke opname van het ingezonden werk in de jaarlijkse bloemlezing. Deze inzenders ontvangen één gratis exemplaar (bewijsnummer) van de bloemlezing met het verzoek er ook één (of meerdere) tegen betaling af te nemen.

 

Voor de interviews geldt dat het auteursrecht na publicatie geheel bij SLA | Avier berust.


 

Mocht SLA | Avier toch een bloemlezing uitgeven, dan kunnen de daarin opgenomen dichters een bewijsexemplaar aanvragen via info@slaavier.nl